[Đồng dao] – Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 4/5)

Ngày đăng: 27 Tháng Ba, 2021
Share Button

Hôm nay Linh xin giới thiệu cùng Ba/Mẹ tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ, kỹ năng và tư duy. Ba/Mẹ hãy giành nhiều thời gian cùng con học thuộc những đồng dao dưới đây nhé. Học mà chơi, chơi mà học cùng bé.

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 1/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 2/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 3/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 4/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 5/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập các bài thơ thiếu nhi, thơ mầm non hay dành cho bé]

31. Thả Đỉa Ba Ba

Thả đỉa ba ba

Chớ bắt đàn bà

Phải tội đàn ông

Cơm trắng như bông

Gạo tiền như nước

Đổ mắm đổ muối

Đổ chuối đổ tiêu

Đổ niêu nước chè

Đổ phải nhà nào

Nhà ấy phải chịu.

32. Các Loài Chim

Sáo đen là em sáo đá

Sáo đá là má bồ nông

Bồ nông là ông ác là

Ác là là bà tu hú

Tu hú là chú chim ri

Chim ri là dì chim xanh

Chim xanh là là anh cò bợ

Cò bợ là vợ thằng Ngô

Thằng Ngô là cô sáo sậu

Sáo sậu là cậu sáo đen

Đánh trống thổi kèn đua ma sáo sậu.

33. Trốn Tìm

Mít mật mít dai

Mười hai thứ mít

Vào làng ăn thịt

Ra làng ăn xôi

Chú chẳng nghe tôi

Tôi bịt mắt chú

Ẩn đâu cho kín

Bao giờ lúa chín thì về.

34. Gà Và Vịt

Mỏ gà thời tròn

Mỏ vịt thời dẹt

Vịt kêu cạc cạc

Gà gáy le te

Ai thời thích nghe

Ai ngủ thời chớ.

35. Lúa Ngô

Lúa ngô là cô đậu nành

Đậu nành là anh dưa chuột

Dưa chuột là ruột dưa gang

Dưa gang là nàng dưa hấu

Dưa hấu là cậu lúa ngô

Lúa ngô là cô đậu nành.

36. Kì Đà

Kì đà là cha cắc ké

Cắc ké là mẹ kì nhông

Kì nhông là ông kì đà

Kì đà là cha cắc ké.

37. Ông Sao

Ông sảo ông sao

Ông vào cửa sổ

Ông ở với tôi

Ông ngồi lên chiếu

Tôi biếu củ khoai

Ông nhai nhóp nhép

Cái tôm cái tép

Ông ghép với rau

Ăn mau chóng lớn

Ông ngồi dậy

Ông về trời.

38. Rạng Đông

Sao hôm lấp lánh

Sao mai lấp lánh

Cuốc đã sang canh

Gà kia gáy rúc

Chích chòe lìa tổ

Trời đã rạng đông.

39. Xâu Chỉ

Tịch tịch tang tang

Bắt con kiến vàng

Buộc chỉ ngang lưng

Cho vào cái ống

Một bên lấy giấy mà bưng

Một bên bôi mỡ kiến mừng kiến sang.

40. Đếm Sao

Từ trong nhà, bước ra ngoài sân

Dần dần ra ngõ.

Tỏ mặt xuống ao,

Trông áo lắm cá,

Thiên hạ lắm người,

Đố ai đếm được

Từ một ông sao sáng,

Đến mười ông sáng sao

Một ông sao sáng

Hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng

Bốn ông sáng sao

Năm ông sao sáng

Sáu ông sáng sao

Bảy ông sao sáng

Tám ông sáng sao

Chín ông sao sáng

Mười ông sáng sao.

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 1/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 2/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 3/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 4/5)]

[Đọc thêm: Tuyển tập 50 bài đồng dao hay giúp bé phát triển ngôn ngữ và tư duy (Phần 5/5)]

Minh Linh (tổng hợp)

Share Button