Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 1)

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button
 • Princess   /ˈprɪnsəs/   Công chúa
 • Prince   /prɪns/   Hoàng tử
 • Mermaid   /ˈmɜːmeɪd/   Nàng tiên cá
 • Knight   /naɪt/   Hiệp sĩ
 • Witch  /wɪtʃ/  Phù thủy
 • Woodcutter  /ˈwʊdkʌtər/  Tiều phu

 • Wolf    /wʊlf/  Con sói
 • Hunter /ˈhʌnt̬ɚ/  Thợ săn
 • Little Red Riding Hood          Cô bé quàng khăn đỏ
 • Giant   /ˈdʒaɪənt/  Người khổng lồ
 • Cinderella       Cô bé lọ lem
 • Snow White    Bạch Tuyết

 • Tooth fairy  /ðə tuːθ ˈferi/  Cô tiên răng
 • Genie   /ˈdʒiːni/   Thần đèn
 • Harp  /hɑːrp/   Đàn hạc
 • Castle  /ˈkɑːsl/  Lâu đài
 • Carriage  /ˈkærɪdʒ/  Cỗ xe ngựa
 • Crown  /kraʊn/   Vương miện

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

Share Button