[Thuật ngữ Marketing] – Facebook Marketer là gì?

Ngày đăng: 22 Tháng Tám, 2020
Share Button

Facebook Marketer: Họ là ai? Mục đích của họ là gì? 

  1. Họ muốn phát triển thương hiệu cá nhân, tăng hiệu quả kinh doanh hoặc lợi ích thông qua tài khoản cá nhân của họ (còn gọi là Profile)
  2. Họ muốn phát triển thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu cá nhân thông qua Fanpage, Event (thường là người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng)
  3. Họ muốn phát triển thương hiệu, kinh doanh thông qua Fanpage, Event => Hiện có rất nhiều công ty, cửa hàng, cá nhân lựa chọn kênh này.
  4. Họ muốn phát triển kế hoạch phi lợi nhuận (đi đến lợi ích về sau) thông qua Fanpage, Event , như: Fanpage tình yêu, nghệ thống sống, hội những người …
  5. Họ muốn phát triển công đồng nhằm xây dựng, củng cố thương hiệu cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp.
  6. Họ muốn phát triển cộng đồng nhằm phục vụ người dùng sản phẩm của tôi thông qua group.
  7. Muốn phát triển thương hiệu, kinh doanh doanh nghiệp, phát triển cộng đồng với mục đích phi lợi nhuận thông qua các cuộc thi (contest) trên các Profile, Group, Fanpage, event.

Vậy bạn đang ở nhóm nào ở trên?

 

Cao Trần

Share Button