[Pháp luật] – 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 01/7/2021. Bạn có thuộc diện này?

Ngày đăng: 21 Tháng Ba, 2021
Share Button

Từ ngày 01/7/2021 tới đây, Luật Cư trú năm 2020 sẽ bắt đầu có hiệu lực với nhiều thay đổi liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là 09 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo Luật này. 

Trên đây là 09 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo Luật Cư trú mới, áp dụng từ ngày 01/7/2021
Tham khảo: LuatVietNam
Share Button