Chính thức giảm hàng loạt phí, lệ phí ở nhiều lĩnh vực theo 4 Thông tư có hiệu lực từ 05/5/2020 đến hết 31/12/2020

Ngày đăng: 7 Tháng Năm, 2020
Share Button

Ngày 05/5/2020 Bộ Tài chính đã ban hành 04 Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Ngân hàng, xây dựng, du lịch và tài nguyên nước, giúp tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Cụ thể:

1. Thông tư số 33/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. [Tải văn bản]

Cụ thể: Từ 05/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng.

2. Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. [Tải văn bản]

Cụ thể: Từ 05/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 50% lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

3. Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. [Tải văn bản]

Cụ thể: Từ 05/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 50% phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan Trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. [Tải văn bản]

Cụ thể: Từ 05/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 20% phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan Trung ương thực hiện.

Giảm 30% phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn.

Tất cả các Thông tư trên đều có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết 31/12/2020.

 

Thành Vinh (Tổng hợp)

Share Button