60+ Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

 • Scale /skeɪl/ Cái cân
 • Apron /ˈeɪprən/ Tạp dề
 • Kettle /ˈketl/ Ấm đun nước
 • Pressure cooker /ˈpreʃ.ɚ ˌkʊk.ɚ/ Nồi áp suất
 • Frying pan /ˈfraɪ.ɪŋ ˌpæn / Cái chảo
 • Fridge /frɪdʒ/ Tủ lạnh

 

 • Plate /pleɪt/ dĩa, đĩa
 • Fork /fɔːk/ cái nĩa
 • Knife /naɪf/ con dao
 • Spoon /spuːn/ (cái) muỗng
 • salt cellar /ˈsɑːlt ˌsel.ɚ/ Lọ muối
 • napkin /ˈnæpkɪn/ Khăn ăn

 

 • Whisk /wɪsk/ Dụng cụ đánh trứng
 • Tray /treɪ/ Cái khay
 • Ladle /ˈleɪdl/ Môi múc canh
 • Bowl /bəʊl/ Tô, chén
 • Grater /ˈɡreɪtər/ Bàn mài
 • Cup /kʌp/ Ca đong (dùng để đong nước, gạo, bột, v.v.)

 

 • Coffee maker /ˈkɑː.fi ˌmeɪ.kɚ/ Máy pha cà phê
 • Cookbook /ˈkʊkbʊk/  Sách dạy nấu ăn
 • Rolling pin /ˈroʊ.lɪŋ ˌpɪn/  Cái cán bột
 • Colander /ˈkɑːləndər/   Cái rổ (có nhiều lỗ thoát nước)
 • Greaseproof paper /ˌɡriːspruːf ˈpeɪpər/  Giấy thấm dầu mỡ
 • Sieve /sɪv/   Cái rây

 

 • Flour /flaʊər/   Bột
 • Mincer /ˈmɪnsər/   Máy băm thịt
 • Baking powder /ˈbeɪkɪŋ ˈpaʊdər/   Bột nở
 • Pepper /ˈpepər/   Hạt tiêu
 • Potato masher /pəˈteɪˌtoʊ ˈmæʃər/   Dụng cụ nghiền khoai tây
 • Nutcracker /ˈnʌtkrækər/   Kẹp hạt dẻ

 

 • Microwave /ˈmaɪkrəʊweɪv/   Lò vi sóng
 • Blender /ˈblendər/   Máy xay thức ăn
 • Corkscrew /ˈkɔːkskruː/   Cái mở nút chai rượu
 • Tin opener /tɪn ˈoʊpənər/   Dụng cụ mở đồ hộp
 • Toaster /ˈtəʊstər/   Máy nướng bánh mì
 • Steamer /stiːmər/   Nồi hấp, nồi đun hơi

 

 • Sink /sɪŋk/  Bồn rửa
 • Faucet /ˈfɔːsɪt/   Vòi nước
 • Soap /səʊp/   Xà bông, xà phòng
 • Sponge /spʌndʒ/   Miếng mút rửa chén
 • Dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃər/   Máy rửa chén
 • Washing-up liquid /ˌwɑːʃɪŋ ˈʌp lɪkwɪd/    Nước rửa chén

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Share Button