40+ Từ vựng tiếng Anh về Giáng sinh

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Giáng sinh

 1. Candy cane /ˈkæn.di ˌkeɪn/  Kẹo hình cây gậy
 2. Yule log /ˈjuːl ˌlɑːɡ/ Bánh kem hình khúc cây
 3. Gingerbread  /ˈdʒɪndʒərbred/   Bánh gừng
 4. Christmas tree  /ˈkrɪs.məs ˌtriː/ Cây thông Giáng sinh
 5. Bauble  /ˈbɔːbl/   Quả châu
 6. Fairy lights  /ˈfer.i ˌlaɪts/  Dây đèn
 7. Tinsel  /’tinsəl/  Dây kim tuyến
 8. Bell  /bel/   Chuông
 9. Stocking  /ˈstɑː.kɪŋ/  Vớ dài
 10. Snowman  /’snoumən/  Người tuyết
 11. Carol  /ˈkærəl/   Bài hát mừng vào dịp lễ Giáng sinh
 12. Mistletoe  /’misltou/  Nhánh tầm gửi
 13. Wreath   /riːθ/   Vòng hoa Giáng sinh
 14. Reindeer  /ˈreɪndɪr/   Con tuần lộc
 15. Sleigh  /sleɪ/  Cỗ xe kéo
 16. Elf  /elf/   Chú lùn
 17. Father Christmas  /ˌfɑː.ðɚ ˈkrɪs.məs/  Ông già Noel
 18. Angel  /’eindʤəl/   Thiên thần

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button