40+ Từ vựng tiếng Anh về Các đồ dùng dành cho em bé

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các đồ dùng dành cho em bé

 • Cradle /ˈkreɪdl/   Cái nôi
 • Walker /ˈwɔːkər/   Xe/ khung tập đi (dành cho trẻ con, người lớn tuổi,…)
 • Pacifier /ˈpæsɪfaɪər/   Núm vú giả (cho em bé ngậm)
 • Diaper /ˈdaɪ.pɚ/  Tã của em bé
 • Bib /bɪb/   Cái yếm (của trẻ con)
 • Mobile /ˈməʊbəl/  Đồ chơi treo nôi, cũi
 • Crib /krɪb/  Giường cũi (cho trẻ con)
 • Potty /’pɔti/  Cái bô của trẻ con
 • Stroller /ˈstroʊlər/   Xe đẩy cho trẻ con
 • Baby bottle    Bình sữa em bé
 • Nipple  /ˈnɪp.l̩/  Đầu vú cao su (ở đầu bình sữa em bé)
 • High chair  /haɪ tʃer/   Ghế cao dành cho em bé

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Share Button