30+ Từ vựng tiếng Anh về thức ăn tối

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về thức ăn tối

 • Soup /suːp/: Canh, súp
 • Broth : Nước luộc thịt
 • Stew /stuː/: Món hầm (thịt…)
 • Curry : Món cà-ri
 • Roast /rəʊst/: Thịt quay, nướng
 • Potpie : Hỗn hợp thịt, rau nướng chung với lớp bột nhồi ở trên bề mặt
 • Soufflé /’su:fl/ : Món xuflê (trứng rán phồng)
 • Kebab : Thịt nướng
 • Meatballs /ˈmiːtbɔːl/: Thịt viên
 • Omelet /’ɔmlit/ : Trứng tráng
 • Stir-fry /ˈstɜːˌfraɪ/: Xào (rau, thịt..)
 • Pasta /ˈpɑːstə/: Mì ống, mì sợi
 • Rice /raɪs/: Cơm
 • Tossed salad : Xà lách trộn (= green salad)
 • Green salad : Xà lách trộn
 • Dressing /ˈdresɪŋ/: Đồ gia vị, nước xốt

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button