30+ Từ vựng tiếng Anh về cảm xúc

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CẢM XÚC

 • Hot /hɒt/: Nóng
 • Cold /kəʊld/: Lạnh
 • Hungry /ˈhʌŋɡri/: Đói
 • Frustrated : (+ at/with) bực bội
 • Furious /ˈfjʊəriəs/: (+ at/with) điên tiết, giận dữ (~ enraged)
 • Angry /ˈæŋɡri/: Giận dữ
 • Disgusted /dɪsˈɡʌstɪd/: Ghê tởm
 • Surprised /səˈpraɪzd/: (+ at/by) ngạc nhiên
 • Sad /sæd/: Buồn bã
 • Bored /bɔːd/: Chán, buồn chán
 • Scared /skeəd/: Sợ hãi
 • Sleepy /ˈsliːpi/: Buồn ngủ
 • Exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/: Mệt mỏi, mệt nhừ (mức độ nặng hơn tired)
 • Shy /ʃaɪ/: Thẹn thùng, e thẹn
 • In love : Đang yêu
 • Happy /ˈhæpi/: Hạnh phúc

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button