30+ Từ vựng tiếng Anh về Các loại thức uống

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loại thức uống

 • Mineral water /ˈmɪn.ər.əl ˌwɑː.t̬ɚ/ : Nước khoáng
 • Soft drink /ˌsɑːft ˈdrɪŋk/ : Nước ngọt
 • Juice /dʒuːs/ : Nước ép trái cây
 • Smoothie /ˈsmuː.ði/ : Sinh tố
 • Tea /tiː/ : Trà
 • Coffee /ˈkɒfi/ : Cà phê
 • Beer /bɪər/ : Bia
 • Wine /waɪn/ : Rượu

 

 • Cocktail /ˈkɒkteɪl/: Cốc-tai
 • Milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/: Thức uống xay nhuyễn từ sữa, kem và có thêm vị sô cô la hoặc trái cây
 • Soda /ˈsoʊdə/: Nước uống có gas
 • Iced tea /ˌaɪst ˈtiː/ : Trà đá
 • Hot chocolate /ˌhɑːt ˈtʃɑːk.lət/ : Sô cô la nóng
 • Lemonade /ˌleməˈneɪd/: Nước chanh
 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/: Rượu sâm banh
 • Liquor /ˈlɪkər/: Rượu

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button