30+ Từ vựng tiếng Anh về Các loại thức ăn cơ bản

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loại thức ăn cơ bản

 • Bread /bred/ : Bánh mì
 • Egg /eɡ/ : Trứng
 • Cheese /tʃiːz/ : Phó mát
 • Rice /raɪs/ : Cơm
 • Chip fry (French fry) /tʃɪp fraɪ/ ( /ˌfrentʃ ˈfraɪ/ ) : Khoai tây chiên
 • Salad /ˈsæləd/ : Món rau trộn
 • Soup /suːp/ : Món súp
 • Pasta /ˈpɑːstə/ : Món nui; mì sợi
 • Pizza /ˈpiːtsə/ : Bánh pizza
 • Yogurt /ˈjoʊ.ɡɚt/ : Sữa chua
 • Cake /keɪk/ : bánh ngọt
 • Nut /nʌt/ : Hạt

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Share Button