30+ Từ vựng tiếng Anh về Các công việc nhà

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các công việc nhà

 • Do the laundry : Giặt quần áo
 • Fold the laundry : Gấp quần áo
 • Hang up the laundry : Phơi quần áo
 • Iron the clothes : Ủi quần áo
 • Wash the dishes : Rửa chén
 • Feed the dog : Cho chó ăn
 • Clean the window : Lau cửa sổ
 • Tidy up the room : Dọn dẹp phòng
 • Sweep the floor : Quét nhà
 • Mop the floor : Lau nhà
 • Vacuum the floor : Hút bụi sàn
 • Do the cooking : Nấu ăn
 • Wash the car : Rửa xe hơi
 • Water the plants : Tưới cây
 • Mow the lawn : Cắt cỏ
 • Rake the leaves : Quét lá
 • Take out the rubbish : Đổ rác
 • Dust the furniture : Quét bụi đồ đạc
 • Paint the fence : Sơn hàng rào
 • Clean the house : Lau dọn nhà cửa

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button