20+ Từ vựng tiếng Anh về tên của các loại trái cây MÀU ĐỎ

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tên của các loại trái cây MÀU ĐỎ

 • Red apples : Táo đỏ
 • Blood oranges : Cam đỏ
 • Cherries /ˈtʃeri/: Sơ-ri
 • Cranberries /ˈkrænberi/: Cây nam việt quất
 • Red grapes : Nho đỏ
 • Pink/Red grapefruits : bưởi chùm đỏ
 • Red pears : Lê đỏ
 • Pomegranate /ˈpɑːmɪɡrænɪt/: Lựu
 • Raspberries /ˈræzberi/: Cây mâm xôi
 • Strawberries /ˈstrɔːberi/: Dâu tây
 • Watermelon /ˈwɔːtərmelən/: Dưa hấu
 • Red beets : Củ cải đường
 • Red peppers : Ớt đỏ
 • Red cabbage : Bắp cải đỏ
 • Radishes /ˈrædɪʃ/: Củ cải
 • Radicchio : Tên một loại cải, ăn vào có vị chát và hơi đắng
 • Red Onions : Hành
 • Red potatoes : Khoai tây
 • Rhubarb /ˈruːbɑːrb/: Cây đại hoàng (cây có cuống lá màu đỏ nhạt, dày, nấu lên ăn (như) trái cây)
 • Tomatoes /təˈmeɪtəʊ/: Cà chua

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button