20+ Từ vựng tiếng Anh về Bộ phận Cơ thể người

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Bộ phận Cơ thể người

 • Eye /aɪ/ : Mắt
 • Nose /nəʊz/ : Mũi
 • Mouth /maʊθ/ : Miệng
 • Hair /heər/ : Tóc
 • Ear /ɪər/ : Tai
 • Hand /hænd/  : Bàn tay
 • Shoulder /ˈʃəʊldər/ : Vai
 • Arm /ɑːm/  : Cánh tay
 • Neck /nek/  : Cổ
 • Stomach /ˈstʌmək/ : Bụng
 • Leg /leɡ/  : Chân
 • Foot /fʊt/  : Bàn chân

 

 • Forehead /ˈfɔːrhed/ : Trán
 • Eyebrow : Lông mày
 • Tooth /tuːθ/ : Răng
 • Cheek /tʃiːk/ : Má
 • Chin /tʃɪn/  : Cằm
 • Finger /ˈfɪŋɡər/  : Ngón tay
 • Elbow /ˈelbəʊ/  : Khuỷu tay
 • Chest /tʃest/ : Ngực
 • Ankle /ˈæŋkl/ : Cổ chân
 • Knee /niː/  : Đầu gối

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Share Button